+385 32 881 167 uprava@narcor.hr

Eu Projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

NAZIV PROJEKTA

"Razvoj računalnog upravljanja poslovnim procesima (e-poslovanje)"

KRATKI OPIS PROJEKTA

Tvrtka NARCOR d.o.o. Županja započela je 15.06.2017. godine s provedbom projekta "Razvoj računalnog upravljanja poslovnim procesima (e-poslovanje)". Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.. Projekt ulaganja odnosi se na nabavu i instalaciju nove informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i širenje ljudskih znanja. Osnovni elementi projekta (operacije) su:

«  Mrežna infrastruktura i računalna/mrežna oprema

«  Programsko rješenje i operativni sustavi

«  Usavršavanje i edukacija

«  Promidžba i vidljivost

«  Upravljanje projektom i administracija

 

opći cilj PROJEKTA

Uspostavljanjem informatiziranog poslovanja povećati konkurentnu sposobnost MSP-a u područjima s razvojnim posebnostima, istovremeno pridonoseći sveopćem boljitku i podizanju kvalitete života.

 

specifični CILJ PROJEKTA

Optimizacijom poslovnih procesa i integriranjem poslovnih funkcija povećati produktivnost te ojačati troškovnu i cjenovnu konkurentnost.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

«  Uspostavljen projektni tim za provođenje projekta

«  Prilagođena mrežna infrastruktura i instalirana računalna/mrežna oprema

«  Modelirano i implementirano softversko rješenje

«  Produciran IKT i razvijene potrebne ljudske kompetencije

«  Javnosti prezentirani rezultati i ciljevi projekta

«  Uspješno provedene sve projektne aktivnosti

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

284.625,00 kn

 

eu sufinanciranje

250.000,00 kn

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Od 15.06.2017. do 15.04.2018. godine

 

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

Augustin Filipović, voditelj projekta

uprava@narcor.hr

 

POVEZNICE

strukturnifondovi.hr 

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.